Wersja językowa

|
Projekty

Projekty

MIP to miejsce, w którym udzielamy pomocy cudzoziemcom niemal z całego świata. Wspieramy ich poprzez udzielanie informacji, porady prawne, kursy i szkolenia, pomoc w integracji oraz wiele innych. W tym miejscu znajdziesz realizowane przez nas projekty. Zarówno te z przeszłości, jak i te aktualnie przeprowadzane.
Kursy języka polskiego w gminach powiatu poznańskiego
Popojutrze 2.0 - Kształcenie
One for All, All for one 3
Po pierwsze tolerancja
One for All, All for one 4
Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji
Ochrona zdrowia w Polsce - przewodnik dla migrantów
AKTYWATOR WLKP – Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim
Dotacja instytucjonalna z Fundacji im. Stefana Batorego
Zagraniczny student w Poznaniu: Przewodnik po prawach
Witaj w Poznaniu
One for All, All for one 2 
Konsorcjum organizacji pracujących na rzecz migrantów w Polsce
Cudzoziemcy w Wielkopolsce

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content