Wersja językowa

|
Platforma edukacyjna

Platforma edukacyjna

Stworzyliśmy platformę edukacyjną, aby pomóc migrantom i migrantkom opanować język polski w sposób łatwy, interaktywny i przyjemny.

Na naszej platformie dostępne są zadania, które umożliwiają rozwijanie umiejętności językowych na każdym poziomie. Niezależnie od tego, czy ktoś jest początkującym czy zaawansowanym uczniem, znajdzie tutaj coś dla siebie.

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content