Wersja językowa

|
Dla instytucji

Dla instytucji

Wspieramy poznańskie instytucje i urzędy. Poznań to nasze miasto, tu znajduje się nasza siedziba i tu na co dzień pracujemy. Naszymi odbiorcami są mieszkanki i mieszkańcy Poznania i okolicznych gmin. Współpracujemy z lokalnymi urzędami i organizacjami. Razem staramy się sprawiać, by Poznań był coraz bardziej otwartym miastem na swoich nowych mieszkańców. W tym celu oferujemy szkolenia, konsultacje, organizację wizyt studyjnych. Jeżeli Państwa instytucja działa albo chce podjąć działania skierowane do migrantów/migrantek albo uchodźców/uchodźczyń – zapraszamy do współpracy.

Migrant Info Point realizuje działania na rzecz wszystkich podmiotów działających w sferze edukacji – formalnej i nieformalnej. 

Konsultacje

Dla osób pracujących w instytucjach kultury, bibliotekach, itp.

 • konsultacje w temacie planowania i realizacji działań na rzecz migrantek i migrantów

Dla nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji:

 • konsultacje metodyczne

Dla dyrektorów i osób z działów HR:

 • konsultacje w temacie zatrudniania pracowników z Ukrainy i innych krajów w instytucjach publicznych

Inne tematy konsultacji:

 • w zależności od możliwości i potrzeb

Wsparcie w tworzeniu działań na rzecz migrantek i migrantów

Dla osób działających w organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, bibliotekach, itp.

 • wsparcie w opracowaniu diagnozy potrzeb migrantek i migrantów (uwzględniającej statystyki i badania własne)

 • wsparcie w planowaniu działań integracyjnych na rzecz migrantek i migrantów

 • wsparcie w docieraniu do odbiorców działań – migrantek i migrantów

Wsparcie w obsłudze migrantek i migrantów

Dla instytucji publicznych, do których przychodzą osoby z Ukrainy,

 

Dla uczelni wyższych, w których studiują osoby z innych krajów:

 • pomoc w obsłudze klientów z innych krajów w tematach związanych z legalizacją pobytu i pracy (jeśli tematyka ta nie wchodzi w zakres działań instytucji)

 • pomoc w tłumaczeniach w sprawach złożonych, w których istotny jest bezpośredni kontakt z osobą w języku dla niej zrozumiałym

Warsztaty i szkolenia

Dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych (grupowo):

 • Jak prawidłowo zatrudnić osobę z Ukrainy?

 • Czy wiesz, że w ukraińskiej szkole…?

 • Legalny pobyt, legalna praca

 • Rodzina ukraińska w Polsce – czego możesz nie wiedzieć?

 • Inne tematy: w zależności od możliwości i potrzeb

Wizyty studyjne

Dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych realizujących projekty międzynarodowe lub zainteresowanych tematem

 • Prezentacja Migrant Info Point o działalności na rzecz migrantek i migrantów w Poznaniu (historia powstania, realizowane działania, dobre praktyki) – w języku polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim

 • Wykład na temat sytuacji migrantek i migrantów, uchodźców i uchodźczyń w Poznaniu / w Polsce – w języku polskim i angielskim

 • Spotkanie z pracownikami MIP, możliwość zadawania pytań

 • Oprowadzanie po MIP

 • Uczestnictwo w wybranych inicjatywach i działaniach na rzecz migrantek i migrantów (po wcześniejszym umówieniu)

Wsparcie w tworzeniu lokalnych polityk, programów, strategii

Dla samorządów lokalnych:

 • wsparcie w opracowaniu diagnozy potrzeb migrantek i migrantów (uwzględniającej statystyki i badania własne)

 • wsparcie w sieciowaniu osób, organizacji i instytucji działających lokalnie na rzecz migrantek i migrantów

 • wsparcie w tworzeniu lokalnych polityk, programów, strategii

Formularz kontaktowy

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content