Wersja językowa

|
Dla pracodawców

Dla pracodawców

Jako MIP proponujemy profesjonalne wsparcie pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców, w czterech kategoriach usług: obsługa procesu legalizacji pracy, audyty legalności zatrudnienia, porady i opinie prawne szkolenia.

Obsługa procesu legalizacji pracy

Usługa obejmuje kompleksową pomoc w powierzeniu cudzoziemcowi pracy zgodnie z prawem. Obsługę realizuje specjalista ds. zatrudniania cudzoziemców dedykowany Państwa firmie/instytucji.

Zadania specjalisty obejmują w szczególności:

 1. ustalenie jakiej formy legalizacji pobytu i pracy potrzebuje dana osoba,
 2. ustalenie jakie działania powinien podjąć pracodawca,
 3. przekazanie pracodawcy kompleksowej, pisemnej informacji na ten temat,
 4. w razie potrzeby konsultacja przy wyborze najkorzystniejszej w danej sytuacji procedury,
 5. przygotowanie potrzebnych wniosków i weryfikacja kompletności niezbędnych dokumentów,
 6. bieżące konsultacje w czasie całego postępowania,
 7. w sprawach szczególnie skomplikowanych lub w razie innej potrzeby, skontaktowanie pracodawcy z prawnikiem MIP w celu uzyskania opinii lub porady prawnej, przygotowania pisma procesowego (np. zażalenia, odwołania, ponaglenia) itp.

Audyty legalności zatrudnienia

Usługa polega na weryfikacji, czy zatrudnieni w danej firmie/instytucji cudzoziemcy wykonują pracę zgodnie z prawem. Audyt pozwala pracodawcy wychwycić ewentualne braki lub błędy, zanim uczyni to kontrola Państwowej Inspekcji Pracy lub Straży Granicznej. Audyt odbywa się w siedzibie Klienta i wymaga udostępnienia specjaliście obsługującemu Klienta dokumentacji pracowniczej. Zadania specjalisty ds. zatrudnienia dokonującego audytu obejmują:
 1. ustalenie czy poszczególne osoby posiadają odpowiedni tytuł do wykonywania pracy,
 2. ustalenie czy poszczególne osoby posiadają odpowiedni tytuł pobytowy, kompatybilny z podstawą wykonywania pracy,
 3. przekazanie pracodawcy pisemnego raportu, w razie potrzeby obejmującego zalecenia co do potrzebnych działań naprawczych,
 4. w sprawach szczególnie skomplikowanych konsultacje z prawnikiem MIP.

Porady i opinie prawne

Porad prawnych udzielają doświadczeni prawnicy ściśle specjalizujący się w prawie migracyjnym.
Porady – w zależności od potrzeb – mogą obejmować wyłącznie konsultacje w sprawie lub także przygotowanie pism procesowych (np. zażaleń, odwołań, ponagleń, skarg do sądu administracyjnego).

Prawnicy MIP opracowują także opinie prawne w skomplikowanych sprawach, w szczególności w przypadkach wątpliwości interpretacyjnych nagromadzonych wokół złożonych przepisów z zakresu legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców.

Szkolenia i warsztaty

Oferta obejmuje szkolenia i warsztaty otwarte, również te „szyte na miarę” – przygotowane na zlecenie konkretnego Klienta, z uwzględnieniem specyfiki jego przedsiębiorstwa/instytucji.

Tematyka szkoleń i warsztatów może obejmować zagadnienia z zakresu:

 1. legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców
 2. procedur administracyjnych
 3. zmian w przepisach prawa migracyjnego
 4. pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo
 5. budowania kompetencji wielokulturowych


W zależności od tematyki, szkolenia i warsztaty prowadzone są przez specjalistów ds. zatrudnienia, prawników lub innych ekspertów MIP, w tym łączących wiedzę i doświadczenie praktyczne z doświadczeniem dydaktycznym i pracą naukową.

UWAGA: ze względu na złożoność problematyki zatrudniania cudzoziemców, w poszczególnych sytuacjach może powstać potrzeba indywidualnej wyceny usługi. Wycenę przedstawiamy przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Istnieje możliwość negocjacji cen, w szczególności w przypadku stałej współpracy oraz nietypowych lub dużych zleceń.

Kontakt w sprawie oferty:
anna.kryshchuk@migrant.poznan.pl

Dlaczego z nami współpracować

 1. Tworzymy zespół ekspertów specjalizujących się w prawie migracyjnym (legalizacja pobytu i pracy) oraz integracji cudzoziemców.
 2. Działamy nieprzerwanie od 10 lat; udzieliliśmy 15 000 porad i wsparliśmy ponad 8000 osób od 2013 roku.
 3. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie naszego zespołu gwarantuje, że znamy specyfikę i złożoność problemów powierzania pracy cudzoziemcom, dlatego nie pominiemy żadnego szczegółu w Państwa sprawie.
 4. Oferujemy wygodny, łatwy kontakt w naszym biurze lub w siedzibie Klienta na terenie Poznania i okolic. Jesteśmy otwarci na organizację spotkań i porad on-line.
 5. Nie działamy dla zysku. Naszą misją jest przede wszystkim wspieranie migrantów oraz procesów ich integracji. Dochód z działalności odpłatnej przeznaczamy na realizację tej misji, w ramach celów statutowych Fundacji Centrum Badań Migracyjnych.

Formularz kontaktowy

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content