Wersja językowa

|
Dla migrantów

Dla migrantów

Jako MIP proponujemy profesjonalne wsparcie dla migrantek i migrantów w zakresie: konsultacji, rozwoju zawodowego, integracji, edukacji, w tym nauki języka polskiego.

Konsultacje

Dopiero przyjechałeś/aś do Poznania? A może mieszkasz tu już jakiś czas, ale masz pytania związane z codziennymi sprawami (jak zapisać się do przychodni, co to karta PEKA, jakie masz opcje jeżeli chodzi o wymianę prawa jazdy i wiele innych), a może chcesz złożyć dokumenty na kartę pobytu? Pytania z legalizacji pobytu i pracy są zdecydowanie najczęstsze, ale nie jedyne, z którymi możesz do nas przyjść. Podczas konsultacji chętnie Cię wesprzemy w zaklimatyzowaniu się w nowym miejscu. Jeżeli zakres konsultacji będzie tego wymagał, umówimy Cię na spotkanie z naszą prawniczką! Pamiętaj, wszystkie nasze usługi są bezpłatne!

Rozwój zawodowy

Kierujemy nasze działania do wszystkich osób zainteresowanych pracą, pracujących oraz pracodawców.
Prowadzimy konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe.
Konsultację indywidualne w takich sprawach jak:

 • CV i list motywacyjny, jak szukać pracy
 • Legalna praca, przepisy prawa pracy
 • Poszukiwanie i podjęcie pracy przez osoby z niepełnosprawnościami
 • Dla pracodawców – legalne zatrudnienie cudzoziemców
 • Otwieranie działalności gospodarczej
 • Zakładanie Profilu Zaufanego/ Gdzie i jak korzystać z Profilu zaufanego

Szkolenia grupowe:

 • CV i list motywacyjny, jak szukać pracy
 • Legalna praca, przepisy prawa pracy
 • Uznanie dyplomów
 • Dla młodzieży – pierwsza praca, praca nieletnich, czym jest wolontariat
 • Rozliczenie PIT-11
 • Działalność gospodarcza, mój pierwszy biznes
 • Jak komunikować się efektywnie z pracodawcą
 • Szkolenie dla pracodawców – legalne zatrudnienie cudzoziemców

Inicjatywy integracyjne

Dział inicjatyw integracyjnych Migrant Info Point zajmuje się organizacją wydarzeń zrzeszających migrantów oraz ludność lokalną. Organizujemy wydarzenia, spotkania, warsztaty, zajęcia językowe i sportowe oraz szkolenia dla wszystkich grup wiekowych i narodowości.

Naszym głównym celem jest integracja osób pochodzących z różnych miejsc świata z Polakami. Uczestnicy biorą udział w proponowanych przez nas aktywnościach takich jak zajęcia z angielskiego, relaksacyjne zajęcia fitness, warsztaty rękodzielnicze. Biorąc udział w bezpłatnych inicjatywach, uczestnicy nie tylko zdobywają nowe znajomości i zawierają przyjaźnie, ale także przydatne umiejętności i kompetencje.

Inicjatywy integracyjne są również doskonałą możliwością rozwoju zawodowego. Dzięki uczestnictwu w wolontariacie w Migrant Info Point, nasi wolontariusze mają możliwość realizowania swoich pasji i rozwijania skrzydeł. Mogą również sprawdzić się w nowej sytuacji i dać coś od siebie dla lokalnej społeczności.

 

Zachęcamy do obserwowania naszych działań na mediach społecznościowych, aby być zawsze na bieżąco. 

Nauka języka polskiego

Kierujemy swoje działania do osób, które chcą uczyć się języka polskiego, czasem od podstaw, czasem kontynuować naukę. Prowadzimy regularne kursy od poziomu A0 do B1, przygotowujemy do egzaminu państwowego na poziomie B1. Mamy też kluby konwersacyjne dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych, na których ćwiczymy mówienie i poznajemy nowych ludzi. 
Jak dostać się na kurs? Przede wszystkim należy zapisać się przez link na stronie internetowej na listę oczekujących. Kilka razy w roku do całej listy oczekujących wysyłamy w tym samym momencie wiadomość e-mail z zaproszeniem na konkretne kursy. I wtedy obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy! Należy jak najszybciej wypełnić formularz zgłoszeniowy z wiadomości. Potem następuje krótka rozmowa telefoniczna, w czasie której sprawdzamy poziom językowy osób, które zapisały się na kurs i przydzielamy je do odpowiedniej grupy. Nasze zajęcia ruszają zazwyczaj w styczniu, kwietniu i wrześniu, ale czasem mamy też dodatkowe kursy. Grupy dzielimy na słowiańsko- i niesłowiańskojęzyczne. W tym podziale chodzi o pierwszy, rodzimy język, a nie o język, który uczniowie znają.

Mentoring

Mentoring polega na pomaganiu nowym przybyszom w kraju dostosować się i zintegrować się z lokalną społecznością. Mentoring może naprawdę pomóc ludziom, którzy znajdują się w nowym środowisku i muszą poradzić sobie z nowym życiem w innym kraju.
Program mentoringowy w MIP działa od 2015 roku.

Każdy mentee zostaje sparowany z przeszkolonym wolontariuszem-mentorem, którego zadaniem jest wspieranie i pomaganie mentee w ich podróży integracyjnej. Razem będą ustalać cele i dążyć do nich przez okres 3-6 miesięcy.

Istnieją 4 główne cele relacji mentoringowych z migrantami:

 • Rozszerzenie możliwości – np. pomoc w znalezieniu pracy, edukacji lub szkolenia,
 • Zwiększenie wiedzy – np. znajomość języka, jak poruszać się po mieście, gdzie znaleźć jedzenie z „rodzinnego kraju”
 • Otrzymywanie wsparcia – np. redukcja izolacji, poszerzenie sieci przyjaciół, budowanie pewności siebie
 • Kwestionowanie przypuszczeń – np. dyskusja na temat różnic kulturowych, poznawanie życia i doświadczeń drugiej osoby.

Takie działania przyczyniają się do tego, że zarówno nowi przybysze, jak i mieszkańcy czują się częścią silnej lokalnej społeczności, która jest otwarta, akceptująca i pełna życia!

Edukacja

Migrant Info Point realizuje działania na rzecz podmiotów działających w sferze edukacji – formalnej i nieformalnej.  

Współpracujemy ze szkołami i nauczycielami: 

 • oferując konsultacje/szkolenia w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako drugiego, pracy z dzieckiem w traumie, 
 • przygotowując materiały dydaktyczne np. do nauczania języka polskiego jako drugiego, 
 • organizując dla oddziałów przygotowawczych (z poziomu klas 7/8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych) wizyty studyjne w naszej organizacji oraz warsztaty. 

Wspieramy rodziców uczniów z doświadczeniem uchodźstwa/migracji: 

 • konsultując indywidualne sytuacje związane np. z zapisaniem dziecka do szkoły,  
 • wspierając w podejmowaniu działań w celu rozwiązania kwestii konfliktowych, 
 • informując o kwestiach formalnych związanych np. z rekrutacją. 

Działamy na rzecz dzieci i młodzieży z doświadczeniem uchodźstwa/migracji: 

 • wspierając je w nauce języka polskiego np. poprzez kanał na TikToku @mippolski, organizując kursy języka polskiego, kursy językowo-adaptacyjne, 
 • realizując działania na rzecz ich integracji w lokalnym środowisku, 
 • diagnozując ich potrzeby, 
 • wspierając poprzez rzecznictwo w ramach różnych sieci organizacji i instytucji. 

Współpracujemy z lokalnymi instytucjami: 

 • udostępniając uchodźcom/migrantom informacje o lokalnych bezpłatnych inicjatywach dla dzieci i młodzieży,  
 • dzieląc się dobrymi praktykami w zakresie pracy na rzecz dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji.  

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz e-mail na adres edukacja@migrant.poznan.pl 

Formularz kontaktowy

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content