Wersja językowa

Czas trwania:
01.04.2020 -
01.04.2021
Kwota dofinansowania:
5 000 PLN

Opis projektu:

Projekt przybliżył cudzoziemcom i cudzoziemkom mieszkającym w Polsce sposoby oraz zasady funkcjonowania publicznego i prywatnego systemu ochrony zdrowia. Jest to pierwsza kompleksowa i wielojęzyczna broszura wyjaśniająca migrantom strukturę usług medycznych dostępnych w naszym kraju. W publikacji zawarte zostaną, między innymi zasady funkcjonowania przychodni, szpitali, oddziałów ratunkowych, warunki przystąpienia do ubezpieczeń zdrowotnych, czy też harmonogram obowiązujących szczepień. Ponadto, projekt zakłada zorganizowanie spotkań informacyjnych dla migrantów, podczas których każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z konsultacji. Cz

Zobacz inne projekty

Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"
2022
Kursy języka polskiego w gminach powiatu poznańskiego

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content