Wersja językowa

Czas trwania:
14.10.2019 -
31.12.2019
Kwota dofinansowania:
10 000 PLN
Finansowanie:
Urząd Miasta Poznania

Opis projektu:

Celem projektu jest przygotowanie i zaprezentowanie kompendium obejmującego kluczowe informacje z zakresu prawa przydatne zagranicznemu studentowi w różnych sferach funkcjonowania w Polsce (od fundamentalnych praw człowieka gwarantowanych w Konstytucji RP, przez prawa w urzędzie lub na uczelni, po prawa najemcy mieszkania).

„Przewodnik po prawach”, opracowany w języku angielskim, będzie dostępny online do pobrania bezpłatnie w formacie pdf przez każdego zainteresowanego. 

Ponadto, projekt obejmuje przeprowadzenie spotkań otwartych w języku angielskim dla studentów zagranicznych poznańskich uczelni w celu zaprezentowania kompendium oraz przybliżenia i omówienia poruszanych w nim problemów. 

POBIERZ: Foreign students in Poznan

Koordynatorka projektu

Agnieszka Narożniak
porady@migrant.poznan.pl

Zobacz inne projekty

Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"
2022
Kursy języka polskiego w gminach powiatu poznańskiego

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content