Wersja językowa

Czas trwania:
20.11.2019 -
31.12.2019
Finansowanie:
Urząd Miasta Poznania
Kwota dofinansowania:
10 000 PLN
Współpraca:
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie uczniów z doświadczeniem migracji w integracji ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, rozbudzenie zainteresowania poznawczego uczniów  w zakresie poznańskiej kultury i tradycji oraz doskonalenie umiejętności językowych uczniów. 

Produktem finalnym projektu będzie opracowanie merytoryczne 20 dwustronnych kart pracy  przeznaczonych dla uczniów z doświadczeniem migracji, uczęszczających do szkół podstawowych. 

Pakiet będzie również wartościowym materiałem edukacyjnym, wspierającym nauczycieli szkół podstawowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Dzięki współpracy z Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu karty pracy zostaną zilustrowane i opracowane  graficznie.

Karty do pobrania 

Copyright: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

Poznań 2019

Teksty i koncepcja merytoryczna: Julia Karczewska

Projekt graficzny i ilustracje: Katarzyna Wronowska

Produkcja: Lucyna Kaczmarkiewicz, Anna Mieszała

ISBN: 978-83-62415-50-2

Wydawca: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

Koordynatorka projektu

Izabela Czerniejewska
izacz@migrant.poznan.pl

Zobacz inne projekty

Punkt informacyjno-doradczy dla obywatelek i obywateli Ukrainy
Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content