Wersja językowa

Termin realizacji:
01.05.2022 -
30.04.2023
Kwota dofinansowania:
242 143,00 EUR
Grantodawca:
OXFAM

Opis projektu:

Naszym nadrzędnym celem jest ułatwienie życia w Polsce migrantom i uchodźcom, wsparcie ich w usamodzielnieniu się w nowym miejscu.

Działania:
• Pomoc prawna: konsultacje w sprawie legalizacji pobytu i pracy, edukacji i systemu opieki zdrowotnej, informacje o świadczeniach socjalnych itp.
• Wsparcie w rozwoju zawodowym
• Kursy języka polskiego i kursy adaptacyjne
• Inicjatywy integracyjne
• Wsparcie dla społeczeństwa przyjmującego (np. pracodawców, nauczycieli, urzędników)
• Wsparcie informacyjne za pośrednictwem mediów społecznościowych/internetu

Rezultaty:
Migranci i uchodźcy:
• są bardziej świadomi legalizacji pobytu i pracy w Polsce, innych kwestii związanych z życiem w Polsce/Poznaniu – m.in. edukacja, zdrowie, opieka społeczna.
• mają lepszą znajomość języka polskiego
• będzie lepiej dostosowany do polskiego rynku pracy
• uzyskać wsparcie w procesie integracji ze społeczeństwem polskim

Koordynatorka projektu

Karolina Sydów

Zobacz inne projekty

Punkt informacyjno-doradczy dla obywatelek i obywateli Ukrainy
Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content