Wersja językowa

Popojutrze 2.0:
03.04.2022 -
21.04.2023

Opis projektu:

Na platformie można znaleźć 20 lekcji języka polskiego na temat zagadnień na poziomach od A0 do B1. W skład każdej lekcji wchodzi nagranie wideo, na którym lektorka tłumaczy dane zagadnienie, ćwiczenia do wykonania, w tym nagranie audio, teoria. Ćwiczenia można wypełniać online, ale można też pobrać pdf z materiałami do druku.

Termin realizacji: 3.04.2022-21.04.2023

Kwota dofinansowania: 60200, 00 zł

Grantodawca: Projekt finansowany z Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Opis: Na platformie można znaleźć 20 lekcji języka polskiego na temat zagadnień na poziomach od A0 do B1. W skład każdej lekcji wchodzi nagranie wideo, na którym lektorka tłumaczy dane zagadnienie, ćwiczenia do wykonania, w tym nagranie audio, teoria. Ćwiczenia można wypełniać online, ale można też pobrać pdf z materiałami do druku.

Zobacz inne projekty

Punkt informacyjno-doradczy dla obywatelek i obywateli Ukrainy
Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content