Wersja językowa

Czas trwania:
01.02.2022 -
30.09.2022
Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa
Lider projektu:
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
Partnerzy:
Urzędu Miasta Poznania (UMP)
Fundacja Centrum Badań Migracyjnych / Migrant Info Point (MIP)

Opis projektu:

Celem projektu jest przyczynienie się do ułatwienia integracji migrantów i społeczeństwa polskiego; odbywa się to poprzez wsparcie migrantów i przygotowanie społeczeństwa polskiego do ich przyjęcia. 

W ramach projektu Fundacja Centrum Badań Migracyjnych odpowiada za:

  • prowadzenie punktu informacyjno-doradczego Migrant Info Point (MIP),
  • porady prawne,
  • doradztwo zawodowe,
  • organizację stacjonarnych kursów języka polskiego,
  • realizację lokalnych inicjatyw integracyjnych,
  • współpracę z innymi podmiotami. 

UMP zajmie się prowadzeniem Poznańskiego Ośrodka Integracji (POINT), w ramach którego będzie działał MIP. Urząd weźmie aktywy udział w realizacji lokalnych inicjatyw integracyjnych w POINT, przygotuje diagnozę na temat sytuacji cudzoziemców w mieście.  

IOM odpowiada za prowadzenie działań doradczych dla migrantów (infolinia, strona internetowa, aplikacja), szkoleń orientacyjnych, organizację kursów języka polskiego on-line,  przygotowanie konferencji dla pracodawców, a także realizację lokalnych działań integracyjnych poza terenem Poznania. 

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Koordynatorka projektu

Karolina Sydow
karolina.sydow@migrant.poznan.pl

Zobacz inne projekty

Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"
2022
Kursy języka polskiego w gminach powiatu poznańskiego

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content