Wersja językowa

Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski":
01.02.2023 -
01.04.2023

Opis projektu:

Celem kursu oraz klubu konwersacyjnego języka polskiego było rozwijanie umiejętności pisania, mówienia oraz czytania i słuchania ze zrozumieniem. Spotkania były także nastawione na poznawanie lokalnej kultury, wspieranie młodych ludzi we wchodzeniu w polski system edukacji, a także wstępne zapoznanie z polskim rynkiem pracy.
Projekt obejmował realizację 6 kursów języka polskiego oraz klub konwersacyjny dla dzieci i młodzieży (przedział wiekowy 7-17 lat):
- każdy z kursów trwał 30 godzin i był przeznaczony dla osób nieznających języka polskiego,
- klub konwersacyjny - obejmował 20 godzin i był przeznaczony dla młodzieży znającej język polski na poziomie A2/B1.

Termin realizacji: II – IV 2023

Kwota dofinansowania: 25 840,00 zł

Grantodawca: Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) przy wsparciu Miasta Poznania

Opis projektu :

Celem kursu oraz klubu konwersacyjnego języka polskiego było rozwijanie umiejętności pisania, mówienia oraz czytania i słuchania ze zrozumieniem. Spotkania były także nastawione na poznawanie lokalnej kultury, wspieranie młodych ludzi we wchodzeniu w polski system edukacji, a także wstępne zapoznanie z polskim rynkiem pracy.

Projekt obejmował realizację 6 kursów języka polskiego oraz klub konwersacyjny dla dzieci i młodzieży (przedział wiekowy 7-17 lat):

– każdy z kursów trwał 30 godzin i był przeznaczony dla osób nieznających języka polskiego,

– klub konwersacyjny – obejmował 20 godzin i był przeznaczony dla młodzieży znającej język polski na poziomie A2/B1.

Zobacz inne projekty

Punkt informacyjno-doradczy dla obywatelek i obywateli Ukrainy
Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content