Wersja językowa

Czas trwania:
29.09.2022 -
31.03.2023
Finansowanie:
Projekt finansowany z Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Kwota dofinansowania:
56 908 PLN

Opis projektu:

Projekt „Język edukacji i integracji (JEI) – materiały do nauki użytecznego języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich”, którego celem jest stworzenie modelowych narzędzi pozwalających uczniom cudzoziemskim, klas 7 i 8 szkoły podstawowej, na efektywną naukę języka polskiego jako obcego oraz w zakresie geografii (zakres dla klasy 8 szkoły podstawowej). Innowacja odpowiada na problem nieznajomości języka polskiego, który utrudnia uczniom proces edukacji i integracji.

Jej celem będzie pomoc w nabyciu kompetencji językowych istotnych w ramach funkcjonowania wśród rówieśników i koniecznych w celu aktywnego uczestnictwa w lekcjach geografii.
– opracowanie materiałów dydaktycznych i scenariuszy lekcji z zakresu języka polskiego jako obcego/drugiego
– opracowanie materiałów językowych, które pozwolą uczniom na przygotowanie się do lekcji geografii i umożliwią aktywne w nich uczestnictwo
– testowanie materiałów wśród uczniów i nauczycieli

W rezultacie podjętych działań powstaną materiały, dzięki którym polskie szkoły podstawowe, które w tym roku stały się powszechnie wielokulturowe, będą środowiskiem oferującym edukację włączającą, odpowiadając na potrzeby uczniów cudzoziemskich. Nauczyciele dokonają profesjonalizacji swoich działań, wykorzystując nasze materiały. Stworzymy pakiety dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego, uzupełniające treści podręczników o zagadnienia związane z językiem potocznym i tematami interesującymi uczniów; o scenariusze lekcji przybliżające kulturę i realia społeczności przyjmującej; o bibliotekę zasobów umożliwiających kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu w oparciu o naturalny język polski. Powstaną również materiały językowe, które umożliwią uczniom aktywne uczestnictwo w lekcjach geografii.

Koordynatorka projektu

Julia Karczewska
edukacja@migrant.poznan.pl

Zobacz inne projekty

Punkt informacyjno-doradczy dla obywatelek i obywateli Ukrainy
Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content