Wersja językowa

|
Zorientuj się w (Wielko)polsce.
Projekt „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
|
Zorientuj się w (Wielko)polsce.

Zorientuj się w (Wielko)polsce

BEZPŁATNE MATERIAŁY DO WSPIERANIA INTEGRACJI ORAZ NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO/DRUGIEGO  
Materiały edukacyjne dla osób z instytucji i organizacji pracujących z migrantami i migrantkami
Wkrótce zaczyna się nowy rok szkolny! 
 W lipcu przeprowadziliśmy kolejne, ostatnie już warsztaty na temat pracy z migrantami i migrantkami, opowiadaliśmy co jest ważne w pracy z dziećmi i ukraińskimi rodzinami.
Czym jest mentoring, kim jest mentor_ka?
Kurs dla młodzieży "Poznańskie lato"
Program mentorski w MIP
OSTATNI CZWARTEK MIESIĄCA, CZYLI REFLEKSJE O UCZENIU POLSKIEGO
Сześć, Вітаємо, Halo, Привет, Hello, Salom! ♥️ 
Spotkanie zamykające Młodzieżowy Klub Językowy

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content