Wersja językowa

Projekt „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
|
|
 W lipcu przeprowadziliśmy kolejne, ostatnie już warsztaty na temat pracy z migrantami i migrantkami, opowiadaliśmy co jest ważne w pracy z dziećmi i ukraińskimi rodzinami.

 W lipcu przeprowadziliśmy kolejne, ostatnie już warsztaty na temat pracy z migrantami i migrantkami, opowiadaliśmy co jest ważne w pracy z dziećmi i ukraińskimi rodzinami.

𝐏𝐨 𝐨ś𝐦𝐢𝐮 𝐰𝐚𝐫𝐬𝐳𝐭𝐚𝐭𝐚𝐜𝐡 𝐰𝐢𝐞𝐦𝐲 𝐣𝐮ż, jakie zagadnienia są dla Was najważniejsze i na czym skupić się podczas kolejnych warsztatów, np.:

1. Sytuacja związana z legalnym pobytem i pracą w Polsce jest tak ważna, że podstawową wiedzę powinna posiadać każda osoba pracująca na co dzień z migrantami i migrantkami.

2. Część trudności, na które napotykają dzieci i rodzice pojawia się w szkole. Nie zawsze są to różnice kulturowe, znacznie częściej różnice w systemach edukacyjnych. Rozmawiajmy o tym w szkołach.

3. Jeśli chcesz działać na rzecz migrantek i migrantów w swojej społeczności – współpracuj, korzystaj ze swoich zasobów i z zasobów innych, dobrze rozpoznaj społeczność, dla której chcesz przygotować działanie, włączaj do debaty osoby, których sprawa bezpośrednio dotyczy.

4. Integracja jest procesem, za który jesteśmy odpowiedzialni my wszyscy. Już wkrótce 𝐮𝐝𝐨𝐬𝐭ę𝐩𝐧𝐢𝐦𝐲 materiały edukacyjne dotyczące powyższej tematyki.

𝐓𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞ń (𝐝𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐰𝐠 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐳𝐞𝐛):

  • co musisz wiedzieć o legalizacji pobytu i pracy migrantek i migrantów?
  •  czy wiesz, że “w ukraińskiej szkole…?” czyli o różnicach między polską i ukraińską szkołą
  •  co jest ważne dla ukraińskiej rodziny? najważniejsze elementy prawa ukraińskiego dotyczącego rodziny
  •  czym jest integracja? Jak sprawnie projektować ten proces?

Działanie realizowane w ramach projektu „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zobacz inne aktualności

BEZPŁATNE MATERIAŁY DO WSPIERANIA INTEGRACJI ORAZ NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO/DRUGIEGO  
Materiały edukacyjne dla osób z instytucji i organizacji pracujących z migrantami i migrantkami
Wkrótce zaczyna się nowy rok szkolny! 

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content