Wersja językowa

Projekt „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
|
|
Materiały edukacyjne dla osób z instytucji i organizacji pracujących z migrantami i migrantkami

Materiały edukacyjne dla osób z instytucji i organizacji pracujących z migrantami i migrantkami

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami skierowanymi do osób z instytucji i organizacji pracujących z migrantami i migrantkami (szczególnie z Ukrainy).


Materiały stanowią merytoryczną ramę warsztatów, które może prowadzić każda instytucja lub organizacja pracująca z migrantami i migrantkami. Materiały były wykorzystywane podczas pilotażowych warsztatów prowadzonych w Migrant Info Point.


Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem warsztatu w Twojej instytucji / organizacji – zapraszamy do kontaktu.

Moduł 1. Co musisz wiedzieć o legalizacji pobytu i pracy migrantek/migrantów?

Moduł 2. Czy wiesz, że w ukraińskiej szkole …? Czyli o różnicach (i podobieństwach) między polską a ukraińską szkołą

Moduł 3. Co jest ważne dla ukraińskiej rodziny? Najważniejsze elementy prawa ukraińskiego dotyczące rodziny

Moduł 4. Czym jest integracja i jak sprawnie projektować ten proces?


Materiały zostały zrealizowane w ramach projektu „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zobacz inne aktualności

BEZPŁATNE MATERIAŁY DO WSPIERANIA INTEGRACJI ORAZ NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO/DRUGIEGO  
Materiały edukacyjne dla osób z instytucji i organizacji pracujących z migrantami i migrantkami
Wkrótce zaczyna się nowy rok szkolny! 

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content