Wersja językowa

Projekt „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
|
|
Wkrótce zaczyna się nowy rok szkolny! 

Wkrótce zaczyna się nowy rok szkolny! 

 Wszystkim uczniom i uczennicom życzymy ciepłego przyjęcia w szkole i akceptacji, takimi jacy jesteście.  

Życzymy Wam też dostrzeżenia w Waszych (czasem nieoczywistych) talentach.  

Pamiętajcie, że macie też swoje prawa – Prawa Dziecka!

Więcej informacji o Prawach Dziecka znajdziecie w naszych materiałach do nauki języka polskiego.

Materiały te mają charakter informacyjno-orientacyjnych i obejmują róże tematy dotyczące praw człowieka i regulacji antydyskryminacyjnych oraz inne ważne kwestie dotyczące know-how życia w Polsce.  

Znajdziecie je TU migrant.poznan.pl/publikacje/materialy-do-nauki-jezyka-polskiego-jako-obcego/ 

Zobacz inne aktualności

BEZPŁATNE MATERIAŁY DO WSPIERANIA INTEGRACJI ORAZ NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO/DRUGIEGO  
Materiały edukacyjne dla osób z instytucji i organizacji pracujących z migrantami i migrantkami
Wkrótce zaczyna się nowy rok szkolny! 

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content