Wersja językowa

Projekt „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
|
|
OSTATNI CZWARTEK MIESIĄCA, CZYLI REFLEKSJE O UCZENIU POLSKIEGO

OSTATNI CZWARTEK MIESIĄCA, CZYLI REFLEKSJE O UCZENIU POLSKIEGO

CZY SPOTKALIŚCIE... 

na swoich kursach osoby, które miały Wam za złe, że uczycie je gramatyki języka polskiego, a nie tylko nowego słownictwa? Ja miałam w swoich grupach “niesłowiańskich” takich kursantów kilka razy. Po kilku lekcjach wprost komunikowali mi swoje niezadowolenie np. z powodu konieczności poznawania końcówek biernika. W takich grupach języka polskiego uczą się ludzie z całego świata (nie ma w tym ani krzty przesady). Co ich łączy? Pierwszym albo drugim ich językiem jest język angielski. I wszelkie zagadnienia gramatyczne poznawane w języku polskim próbują porównywać z językiem angielskim. Jest to jednak działanie nieuzasadnione, gdyż język angielski nie jest językiem fleksyjnym. Tymczasem w języku polskim morfemy/końcówki wyrażają relacje między elementami zdania. Bez nich nie da się komunikować treści lub robi się to w sposób prymitywny. Dlatego jeśli uczycie osoby z krajów innych niż słowiańskie, musicie znaleźć swój własny sposób na zmotywowanie ich do nauki koniugacji czy deklinacji. A tym, którzy domagają się, byście uczyli ich tylko słownictwa, ignorując kwestie gramatyczne, warto uzmysłowić, że może Was w tym wyręczyć nie tylko sztuczna inteligencja, ale także zwykły, papierowy słownik.  

CZY WIECIE, ŻE… 

15 czerwca odbędzie się w Poznaniu niezmiernie ciekawa konferencja “Języki większościowe i mniejszościowe w środowisku szkolnym: Pomagamy nauczycielom, uczniom i rodzicom. Konferencja wieńcząca projekt MaMLiSE“? Wydarzenie to będzie poświęcone m.in. nauczaniu języka drugiego. To rzadka okazja do spotkania wybitnych specjalistów, praktyków zajmujących się językowymi potrzebami dzieci z doświadczeniem migracji. Prelegentami będą eksperci nie tylko z Polski, ale także z Niemiec, Irlandii, Grecji.  

Link do rejestracji (nie zwlekajcie!): https://odnpoznan.pl/kalendarz/szkolenia/kursy/u08-jezyki-wiekszosciowe-i-mniejszosciowe-w-srodowisku-szkolnym-pomagamy-nauczycielom-uczniom-i-rodzicom-konferencja-wienczaca-projekt-mamlise 

Do zobaczenia! 

Zobacz inne aktualności

BEZPŁATNE MATERIAŁY DO WSPIERANIA INTEGRACJI ORAZ NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO/DRUGIEGO  
Materiały edukacyjne dla osób z instytucji i organizacji pracujących z migrantami i migrantkami
Wkrótce zaczyna się nowy rok szkolny! 

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content