Wersja językowa

Projekt „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
|
|
Wspomnienia – wakacyjne kursy dla młodzieży

Wspomnienia – wakacyjne kursy dla młodzieży

Robi się coraz zimniej, a my z okazji zbliżającego się weekendu wracamy wspomnieniami do ciepłych letnich miesięcy, kiedy organizowaliśmy kursy języka polskiego dla młodzieży z Ukrainy. Nauka i zabawa, śmiech i śpiew, gry i spacery – w takim rytmie nastolatki spędziły połowę swoich wakacji. Wszystko to przebiegało w serdecznej atmosferze stworzonej przez pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, w której pięknych przestrzeniach odbyła się większość zajęć.

Nie zabrakło też czasu na refleksyjne momenty. Starsza grupa miała okazję spotkać  się z Olhą Hryhorash – aktorką, która kilka lat temu przyjechała do Polski, związała się z naszym miastem i realizuje tu projekt – Teatr Emigrant. Podczas spotkania dziewczyny i chłopacy usłyszeli o jej początkach życia w Polsce i sposobach radzenie sobie z trudnościami związanymi z życiem na emigracji.

Był też czas na wycieczkę i kontemplację sztuki. Muzeum Narodowe zrobiło na młodzieży duże wrażenie. Uczestnicy i uczestniczki kursu poznawali stałą ekspozycję, rywalizując i rozwiązując ciekawe zadania. Dowiedzieli się, na czym polega fenomen twórczości Romana Opałki, poznali historię z dreszczykiem związaną z obrazem Moneta.  

Z pewnością nie był to tylko kurs języka polskiego. Poza umiejętnościami językowymi młodzież zyskała nowe przyjaźnie i lepiej poznała miasto. Materiały adaptacyjne – stworzone w ramach Projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny #AktywniObywatele – umożliwiły im zapoznanie się z różnymi aspektami życia w Polsce i w Poznaniu, które są istotne dla przybywającej tu młodzieży.

W pamięci zostanie nam wiele miłych wspomnień. By się nie zatarły, podczas finałowego spotkania A.S. i Mykyta Tovkach – utalentowani fotografowie ze starszej grupy – zrealizowali pamiątkową sesję zdjęciową. Dziękujemy Wam!

Zobacz inne aktualności

BEZPŁATNE MATERIAŁY DO WSPIERANIA INTEGRACJI ORAZ NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO/DRUGIEGO  
Materiały edukacyjne dla osób z instytucji i organizacji pracujących z migrantami i migrantkami
Wkrótce zaczyna się nowy rok szkolny! 

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content