Wersja językowa

Projekt „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
|
|
Stacjonarne kursy języka polskiego dla młodzieży z Migrant Info Point

Stacjonarne kursy języka polskiego dla młodzieży z Migrant Info Point

Zapraszamy serdecznie na kolejny darmowy, stacjonarny kurs języka polskiego dla młodzieży z Migrant Info Point (Poznań).

Kurs stacjonarny na poziomie podstawowym (A0) dla osób słowiańskojęzycznych w wieku 15-17 lat, które nie podjęły obowiązku szkolnego w polskiej szkole.
Adres: centrum miasta, zostanie potwierdzony ok. 30.09.
Terminy spotkań: poniedziałki i środy od 17:00 do 19:30.
Pierwsza lekcja: 3.10.

Zapraszamy serdecznie na kolejny darmowy, stacjonarny kurs języka polskiego dla młodzieży z Migrant Info Point (Poznań).
 
Kurs stacjonarny na poziomie podstawowym (A0) dla osób słowiańskojęzycznych w wieku 15-17 lat, które nie podjęły obowiązku szkolnego w polskiej szkole.
Adres: centrum miasta, zostanie potwierdzony ok. 30.09.
Terminy spotkań: poniedziałki i środy od 17:00 do 19:30.
Pierwsza lekcja: 3.10.
 
Osoby chętne proszone są o wypełnienie formularza:
https://forms.gle/mUMiK9umRo88JEVu8
 
Do grupy przyjmujemy maksymalnie po 15 osób. Decyduje kolejność wypełnienia formularza. Do grup przyjmujemy na podstawie krótkiej rozmowy telefonicznej sprawdzającej poziom znajomości języka.
 
Rozmowy będą się odbywać 26-29.09.
Zachęcamy do zgłoszeń.

Zobacz inne aktualności

BEZPŁATNE MATERIAŁY DO WSPIERANIA INTEGRACJI ORAZ NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO/DRUGIEGO  
Materiały edukacyjne dla osób z instytucji i organizacji pracujących z migrantami i migrantkami
Wkrótce zaczyna się nowy rok szkolny! 

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content