Wersja językowa

Projekt „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
|
|
Ruszają zapisy na stacjonarne darmowe kursy języka polskiego dla młodzieży

Ruszają zapisy na stacjonarne darmowe kursy języka polskiego dla młodzieży

Zapraszamy serdecznie na kolejne stacjonarne darmowe kursy języka polskiego dla młodzieży w Migrant Info Point.

Kurs 5 i 6 – młodzież (uczniowie szkół ponadpodstawowych), dwie grupy na poziomie A1.

Miejsce zajęć: Migrant Info Point, Poznań, ul. Półwiejska 17/27.

Terminy zajęć: soboty i niedziele.

Uwaga: 29 maja wycieczka do Centrum Szyfrów Enigma (zajęcia zaczynają się i kończą w Centrum, Poznań, ul. Święty Marcin 78).

Daty zajęć:
luty: 26, 27
marzec: 5, 6, 12, 13, 20,
kwiecień: 2, 3, 9, 10, 16, 30
maj: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
czerwiec: 4
Godziny zajęć:
Grupa 5: 10:00 – 12:30 (w tym 15 min. przerwy); 29 maja 10:00 – 13:30 (w tym dwie przerwy po 15 min.).
Grupa 6: 12:45 – 15:15 (w tym 15 min. przerwy); 29 maja 13:30 – 16:30 (w tym dwie przerwy po 15 min.).

Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Migrant Info Point (POINT, Półwiejska 17/domofon 27) lub w siedzibie PISOP (Chwaliszewo 75) z zachowaniem rygoru epidemicznego. Jeśli sytuacja epidemiczna pogorszy się, zajęcia będą kontynuowane on-line.
Bardzo ważne informacja:  ze względu na sytuację epidemiczną i wzrost zachorowań na COVID-19, a także z uwagi na bezpieczeństwo pracowników oraz wszystkich uczestników kursów, aktualnie wymogiem udziału w kursie jest okazanie Unijnego Certyfikatu Covid. Jeżeli nie masz certyfikatu, pobierz go ze swego konta pacjenta lub zaszczep się jak najszybciej. Jeżeli nie możesz się zaszczepić ze względów medycznych – przedstaw zaświadczenie od lekarza. Udział osób, które nie posiadają certyfikatu (względnie zaświadczenia o niemożności zaszczepienia), będzie możliwy po poprawie sytuacji epidemicznej w Polsce.

Do każdej z grup przyjmujemy maksymalnie po 14 osób.

Decyduje kolejność zgłoszeń – żeby się zgłosić wystarczy napisać maila na polski@migrant.poznan.pl .

Do grup przyjmujemy na podstawie krótkiej rozmowy telefonicznej sprawdzającej poziom znajomości języka.
Rozmowy będę się odbywać:
– 15.02 od 09:00 do 17:00
– 16.02 od 10:00 do 17:00
– 17.02 od 13:00 do 18:00.
Proszę wysłać swoje zgłoszenie i podać wybrany dzień rozmowy i numer telefonu. W mejlu zwrotnym otrzymają
Państwo dokładną godzinę rozmowy.

Zachęcamy do zgłoszeń.

Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
 
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
#AktywniObywateleGranty

Zobacz inne aktualności

BEZPŁATNE MATERIAŁY DO WSPIERANIA INTEGRACJI ORAZ NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO/DRUGIEGO  
Materiały edukacyjne dla osób z instytucji i organizacji pracujących z migrantami i migrantkami
Wkrótce zaczyna się nowy rok szkolny! 

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content