Wersja językowa

Projekt „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
|
|
Сześć, Вітаємо, Halo, Привет, Hello, Salom! ♥️ 

Сześć, Вітаємо, Halo, Привет, Hello, Salom! ♥️ 

Сześć, Вітаємо, Halo, Привет, Hello, Salom! ♥️

🔥 Czasem wystarczy dać iskrę, by rozpalić ogień. Po intensywnych warsztatach integracyjnych i międzykulturowych, młodzież wzięła stery w swoje ręce i za pomocą metody „World Cafe” ( tłum. Kawiarenka Wielokulturowa) zorganizowała wydarzenie dla swoich rówieśników w szkole. Entuzjazm, radość, ciekawość i duma – z takimi wrażeniami zostaniemy na długo!

🥰 Inicjatywa zorganizowana przez młodzież była bardzo prawdziwa, szczera, zapraszająca do rozmowy i pytań. Najpiękniejsze w tym doświadczeniu było to, że po prostu można było być sobą, poznać się, porozmawiać i dowiedzieć czegoś o kraju pochodzenia danej osoby. Nasi Klubowicze w rolach organizatorek/ów gospodyń/arzy, edukatorek/ów spisali się na medal! To wszystko w miłej przyjaznej atmosferze rozmowy, w kameralnej grupie, przy stole z drobnym poczęstunkiem i własnoręcznie wymyślonymi grami językowymi czy geograficznymi. Dziękujemy wszystkim za współpracę – Zaangażowanej Młodzieży, Wspierającym Nauczycielkom i Otwartej Dyrekcji! 🫶 

⚡️ Działania Międzykulturowych Klubów Młodzieżowych zostały zrealizowane w 4 poznańskich szkołach: XX LO SP 9, SP 36, SP 90. Klubowicze w ramach finału samodzielnie organizowali „Kawiarenkę Wielokulturową” dla rówieśników ze szkoły. World Cafe- czyli Kawiarenka Wielokulturowa, to efektywne narzędzie edukacyjne. W przyjaznej atmosferze i przestrzeni kawiarenki można prowadzić rozmowy przy stolikach, poszerzać wiedzę o innych krajach, kulturach, rozbudzać świadomość własnej tożsamości, poznawać nowych ludzi, rozwijać umiejętności prezentacji publicznej, uczyć się języków obcych. 🌍 

📸 Autorzy zdjęć Jan Podworny i Kristina Uchuieva 

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

#AktywniObywatele   

Zobacz inne aktualności

BEZPŁATNE MATERIAŁY DO WSPIERANIA INTEGRACJI ORAZ NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO/DRUGIEGO  
Materiały edukacyjne dla osób z instytucji i organizacji pracujących z migrantami i migrantkami
Wkrótce zaczyna się nowy rok szkolny! 

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content