Wersja językowa

Piątki z Natalią #1

Od dziś co dwa tygodnie zapraszamy Was na Piątki z Natalią – autorską kolumnę konsultantki MIP, która będzie przedstawiała różnorodne, ważne, przydatne i ciekawe informacje, dla tych, kto mieszka w Polsce.

Daj nam znać w komentarzu, jeżeli interesuje Cię jakaś kwestia, być może następnym razem właśnie ten temat zostanie wybrany do omówienia!☺️

Co musisz wiedzieć, zostawiając dziecko samo?

A do jakiego wieku nie powinno się tego robić?

Otrzymuję wiele zapytań od rodziców dotyczących tego tematu, a odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Zgodnie z prawem, bez konsekwencji prawnych dziecko może zostać pozostawione same w domu lub samodzielnie się poruszać, po osiągnięciu przez dziecko wieku

✅7 /SIEDMIU/

lub

✅13 /TRZYNASTU/ lat.

Polski Kodeks Karny stanowi, że dziecko poniżej 7 roku życia nie może być pozostawione bez opieki. Rodzice podlegają odpowiedzialności w postaci grzywny lub nagany.

Kodeks cywilny RP stanowi, że osoby poniżej 13 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych.

Normy prawne nie precyzują każdej konkretnej sytuacji.

Najczęściej dochodzi do naruszenia prawa, gdy miały miejsce niebezpieczne zdarzenia i doszło do uszczerbku na zdrowiu dziecka.

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, rodzice powinni przede wszystkim zadbać o stan psychiczny dziecka i odpowiednio przygotować je na to, że zostanie pozostawione same sobie.

Przypominam o kilku zasadach bezpieczeństwa:

– pozostań w kontakcie z dzieckiem,

– porozmawiaj z dzieckiem o zasadach bezpieczeństwa i upewnij się, że dziecko wie, co robić w przypadku nieprzewidzianych sytuacji,

– upewnij się, że dziecko ma klucze i może wyjść z domu w przypadku pożaru lub sytuacji awaryjnej,

– zminimalizować dostęp dziecka do chemii gospodarczej i leków, aby uniknąć niebezpiecznych dla życia dziecka sytuacji.

Zadbaj o swoje dzieci!

Udając się z dzieckiem do banku, instytucji państwowej lub organizacji, dowiedz się, czy istnieje możliwość objęcia dziecka opieką podczas załatwiania spraw formalnych (czy jest tam dedykowana temu osoba), w przeciwnym razie pamiętaj, że opieka jest po Twojej stronie.

Czy masz jakieś pytania?

Zapisz się na konsultację w Migrant Info Point dzwoniąc pod numer 503 979 758 lub pisząc maila na konsultacje@migrant.poznan.pl

W MIP nie mamy osoby która zapewniłaby opiekę dziecku na czas Twojej konsultacji, ale mamy pokój połączony z kącikiem dziecięcym, gdzie dziecko będzie RAZEM z Tobą.

Podstawa prawna:

Sztuka. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.

Sztuka. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (art. 426)

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content