Wersja językowa

|
|
Umiejętności skutecznej interakcji z nastolatkami. Kurs dla rodziców

Umiejętności skutecznej interakcji z nastolatkami. Kurs dla rodziców

Zajęcia dla rodziców nastolatków.

Kwestia skutecznej interakcji i wzajemnego zrozumienia między rodzicami i dziećmi jest bardzo ważna. W czasie, gdy dziecko dojrzewa i zmienia się, relacja rodzic-dziecko również musi się zmieniać i poprawiać. Często zdarza się, że w okresie dorastania relacja dziecka z rodzicem ulega pogorszeniu, pojawia się wzajemna wrogość i częste konflikty. Rodzice nie wiedzą jak wpłynąć na dorastające dziecko i co zmienić w swoim zachowaniu.

Szkolenie „Umiejętności skutecznej interakcji z nastolatkiem” da rodzicom możliwość pozbycia się poczucia osamotnienia w problemach, z którymi się mierzą i da możliwość spojrzenia na swoje doświadczenia rodzicielskie z innej perspektywy. Rodzice będą mogli wypróbować różne modele zachowań i ujednolicić swoją relację z dzieckiem.

Czas trwania: 4 spotkania po 3,5 godziny (przerwa 30 min)

Spotkanie będzie prowadzone w języku rosyjskim

Daty spotkań:

26.01.2024 – 16:00 – 19:30

02.02.2024 – 16:00 – 19:30

09.02.2024 – 16:00 – 19:30

16.02.2024 – 16:00 – 19:30

Na szkolenie wymagana jest rejestracja, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:

https://forms.office.com/e/8SyDYjV3xL

Zobacz inne aktualności

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Relacja z pikniku!
Zapraszamy wszystkich do Migrant Info Point na kolejne spotkanie w międzynarodowym gronie!

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content