Wersja językowa

Ochrona zdrowia w Polsce – przewodnik dla migrantów i migrantek

Rok 2020 pokazał nam, że musimy dbać o nasze zdrowie bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Pandemia, obostrzenia w placówkach medycznych, a także utrudniony dostęp do wizyt lekarskich spowodowały ogromne problemy dla wszystkich pacjentów – niezależnie od ich wieku i dolegliwości. Ochrona zdrowia nie jest zazwyczaj pierwszym obszarem, w którym migranci i migrantki szukają pomocy, ale w obecnej sytuacji jest równie ważna, jak sprawy związane z legalizacją pobytu czy pracy.

Dlatego oddajemy w Państwa ręce broszurę przedstawiającą kompleksowy opis instytucji i pojęć dotyczących usług medycznych dostępnych w Polsce. Wyjaśniamy m.in., co oznaczają skróty NFZ, ZUS, SOR, przedstawiamy rodzaje ubezpieczeń, opisujemy zakres obowiązków lekarza rodzinnego
i kalendarz szczepień, a także omawiamy, jak przebiega ginekologiczna opieka nad kobietą ciężarną. Broszura powstała o środki pozyskane z konkursu grantowego realizowanego przez Amica S.A. – serdecznie dziękujemy!

Chcielibyśmy odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania związane z ochroną zdrowia, przewodnik jest więc równocześnie zapowiedzią webinaru o usługach medycznych w Polsce. Więcej informacji niebawem, a w międzyczasie zapraszamy do lektury! Ochrona zdrowia_PL

Zobacz inne aktualności

Inicjatywy
Prezentujemy publikację, w której opisujemy nasze doświadczenia w organizacji "inicjatyw". Opisujemy ich początki i założenia, typy inicjatyw oraz ich przykłady, ich rolę i plany n...
Kursy języka polskiego w Wielkopolsce
Dzięki finansowaniu POP Fund wyszliśmy z kursami języka polskiego do miast województwa wielkopolskiego! Kursy trwają w Grabowie nad Prosną, Koninie, Lesznie, Pile, Pobiedziskach, R...
Najwyższy czas na rozmowy po polsku!
W ramach realizowanego projektu "Wiedza to podstawa - kompleksowe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy i społeczności lokalnej" mogliśmy stworzyć nowe materiały edukacyjne wspierające ...

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content