Wersja językowa

Aleksandra Dziurzyńska

Jestem prawnikiem i tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Pracuję w zespole Migrant Info Point, ponieważ doceniam międzykulturową przestrzeń, w której jest miejsce na pomoc i wymianę doświadczeń. Cieszę się z każdej nawiązanej relacji. Poznaję ludzi oraz ich historie. To dla mnie duża wartość, że moja wiedza i doświadczenie służy potrzebującym. Raz w tygodniu prowadzę spotkania z […]

Urszula Skonecka

Jestem adwokatką. Prowadzę własną kancelarię adwokacką. Od lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw człowieka. Postanowiłam podjąć współpracę z Migrant Info Point, ponieważ wielu cudzoziemców spotyka się w Polsce z problemami prawnymi, w których trudno im uzyskać pomoc. MIP zapewnia takim osobom dostęp do nieodpłatnych porad prawnych. Uważam to za cenną i […]

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content