Wersja językowa

Witaj w Poznaniu!

„Witaj w Poznaniu!” to karty pracy do nauczania języka polskiego jako drugiego. Bohaterowie publikacji to dwoje dzieci - rodzeństwo z Ukrainy. Przyjeżdżają z rodzicami do Poznania. Razem z nimi zwiedzamy miasto. Teksty koncentrują się na zagadnieniach związanych z poznańskim dziedzictwem, a kolejne etapy jego poznawania rozgrywają się w miejscach najważniejszych lokalnych atrakcji. Pojawiają się również elementy związane z organizacją życia w mieście - funkcjonowaniem w środowisku szkolnym, transportem publicznym, poznańskich zabytkach.

W zestawie znajduje się 20 dwustronnych kart pracy dostosowanych do potrzeb dwóch grup wiekowych: uczniów i uczennic klas 1-3, uczniów i uczennic klas 4-8. Teksty dla dzieci starszych są obudowane dodatkowymi treściami.

karty-witaj-w-poznaniu_2

Teksty i koncepcja merytoryczna: Julia Karczewska

Projekt graficzny i ilustracje: Katarzyna Wronowska
Produkcja: Lucyna Kaczmarkiewicz, Anna Mieszała
ISBN: 978-83-62415-50-2
Wydawca: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Copyright: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
Poznań 2019

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content