Wersja językowa

“Od wersu do sensu”

Przedstawiamy Wam kolejne materiały edukacyjne, których celem jest wsparcie uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji oraz ich nauczycieli. Tym razem przygotowaliśmy zestawy, które będą użyteczne w trakcie lekcji języka polskiego, podczas których omawia się dzieła literatury polskiej.  

Przedstawiamy Wam kolejne materiały edukacyjne, których celem jest wsparcie uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji oraz ich nauczycieli. Tym razem przygotowaliśmy zestawy, które będą użyteczne w trakcie lekcji języka polskiego, podczas których omawia się dzieła literatury polskiej.  

Materiały noszą tytuł “Od wersu do sensu” i dzielą się na zestawy zawierające:

a) 20 kart pracy do dzieł omawianych w klasach VII i VIII szkoły podstawowej,

b) 50 kart pracy do dzieł omawianych w szkole ponadpodstawowej. Każdy zestaw poprzedzony jest wskazówkami metodycznymi.  

Mamy nadzieję, że pomogą one uczniom i uczennicom w poszerzaniu zarówno kompetencji językowych, jak i literackich, a nauczycielom w aranżowaniu lekcji, podczas których mogą być aktywni także uczniowie i uczennice dopiero uczący się języka polskiego.

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content