Wersja językowa

Ochrona zdrowia w Polsce. Przewodnik dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy przebywających w Poznaniu.

W najnowszej publikacji przygotowanej przez Migrant Info Point znalazło się wiele kluczowych informacji. Jeśli jesteś uchodźcą/uchodźczynią z Ukrainy i przebywasz w Poznaniu lub znasz kogoś, komu ta treść może pomóc – koniecznie pobierz go do swojego telefonu, tabletu lub komputera!

  • gdzie się udać po pomoc,
  • jakiej pomocy udzielić sobie samodzielnie
  • informacje o szczepieniach, receptach i wiele innych.

Poradnik tylko w języku ukraińskim.

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content