Wersja językowa

Materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi nowymi materiałami do nauki języka polskiego. Materiały, poza elementem nauki języka polskiego, mają charakter informacyjno-orientacyjnych i obejmują tematy dotyczące praw człowieka i regulacji antydyskryminacyjnych oraz inne ważne kwestie dotyczące know-how życia w Polsce.

Zostały przygotowane dwa warianty – dla dorosłych i młodzieży, każdy na dwóch poziomach językowych. Stworzyliśmy je głównie z myślą o nowych mieszkankach i mieszkańcach Poznania i okolic, dlatego uwzględniają lokalny kontekst, ale mogą się przydać również mieszkańcom innych regionów.

Dorośli A1/A2

Szkolnictwo_1_dorosli_A1_A2-2
Prawa_kobiet_1_dorosli_A1_A2-3
Srodowisko_1_dorosli_A1_A2-1
Prawa_dziecka_1_dorosli_A1_A2-1
Kultura_1_dorosli_A1_A2-2
Wolontariat_1_dorosli_A1_A2-2
Prawo_Pracy_1_dorosli_A1_A2-3
RYnek_mieszkaniowy_1_dorosli_A1_A2-2
Zdrowie_1_dorosli_A1_A2-2
Prawa_zwierzat_1_dorosli_A1_A2-3

Dorośli B1/B2

Wolontariat_2_dorosli_B1_B2-4
Zdrowie_2_dorosli_B1_B2-1
Kultura_2_dorosli_B1_B2-2
Prawa_dziecka_2_dorosli_B1_B2-5
Prawa_kobiet_2_dorosli_B1_B2-4
Prawa_zwierzat_2_dorosli_B1_B2-4
Prawo_Pracy_2_dorosli_B1_B2-4
RYnek_mieszkaniowy_2_dorosli_B1_B2-1
Szkolnictwo_2_dorosli_B1_B2-1
Srodowisko_2_dorosli_B1_B2-2

Młodzież A1/A2

Srodowisko_3_mlodziez_A1_A2-2
Wolontariat_3_mlodziez_A1_A2-5
Zdrowie_3_mlodziez_A1_A2-5
Kultura_3_mlodziez_A1_A2-2
Prawa_dziecka_3_mlodziez_A1_A2-2
Prawa_kobiet_3_mlodziez_A1_A2-5
Prawa_zwierzat_3_mlodziez_A1_A2-5
Prawo_Pracy_3_mlodziez_A1_A2-6
RYnek_mieszkaniowy_3_mlodziez_A1_A2-5
Szkolnictwo_3_mlodziez_A1_A2-5

Młodzież B1/B2

Zdrowie_4_mlodziez_B1_B2-6
Kultura_4_mlodziez_B1_B2-3
Prawa_dziecka_4_mlodziez_B1_B2-3
Prawa_kobiet_4_mlodziez_B1_B2-6
Prawa_zwierzat_4_mlodziez_B1_B2-6
Prawo_Pracy_4_mlodziez_B1_B2-6
RYnek_mieszkaniowy_4_mlodziez_B1_B2-6
Szkolnictwo_4_mlodziez_B1_B2-6
Srodowisko_4_mlodziez_B1_B2-3
Wolontariat_4_mlodziez_B1_B2-6

Materiały zostały opracowane w ramach projektu „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zobacz inne aktualności

Na zdjęciu: Sharon S.N. Wu - Ambasador Tajwanu, Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania, Iwona Matuszczak-Szulc - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Prezeska Migrant Info Point Izabela Czerniejewska oraz Członkini Zarządu Karolina Sydow. Zdjęcie wykonane pod siedzibą Migrant Info Point. Przedstawicielki MIP witają gości.
Wizyta przedstawicieli władz Miasta Poznania oraz ambasady Tajwanu w siedzibie MIP
Z radością podejmujemy różnych gości w progach MIP! Dzisiaj odwiedzili nas Pani Sharon S.N. Wu - Ambasador Tajwanu, Pan Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania oraz Pani Iwo...
Bezpłatny kurs języka polskiego A0 dla młodzieży
Zapraszamy na bezpłatny kurs języka polskiego od PODSTAW (poziom A0) dla młodzieży słowiańskojęzycznej w wieku 15-17 lat (wyłącznie osoby urodzone w latach 2006 (miesiące VIII-XII)...
Kurs języka polskiego dla seniorów
W Migrant Info Point odbywa się kurs języka polskiego dla seniorów. Przy herbacie, w miłej atmosferze rozmawiamy po polsku – czasem o robieniu zakupów, czasem o wnukach. Niektóre t...

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content