Wersja językowa

|
|
Literatura polska w tłumaczeniach

Literatura polska w tłumaczeniach

Uczniom i uczennicom od niedawna uczącym się w polskich szkołach oraz
ich nauczycielom i nauczycielkom języka polskiego z pewnością przyda się
opracowany przez nas materiał. Zawiera on listę linków do otwartych
zasobów internetowych, w których znajdują się polskie dzieła literackie
w tłumaczeniach na język angielski, ukraiński i rosyjski.
Przy niewielkich zasobach języka polskiego niemożliwa jest praca z
tekstem literackim. Dlatego pomocne w takiej sytuacji będzie
skorzystanie z tekstu przetłumaczonego na język pierwszy, bądź język,
którym uczeń/uczennica posługują się lepiej niż językiem polskim.

Zobacz inne aktualności

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Relacja z pikniku!
Zapraszamy wszystkich do Migrant Info Point na kolejne spotkanie w międzynarodowym gronie!

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content