Wersja językowa

|
|
Integrować, edukować, wspierać

Integrować, edukować, wspierać

W ramach projektu „Wsparcie uchodźców i procesu integracji w gminach
powiatu poznańskiego” realizowanego we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Poznaniu udało nam się m.in. wypracować materiały
dedykowane lokalnym instytucjom kultury. Stworzyliśmy ankiety
ewaluacyjne w 4 językach (polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim)
przeznaczone dla 3 grup odbiorców (dzieci, młodzieży i dorosłych).
Ośrodki kultury, biblioteki mogą wykorzystać je w procesie ewaluacji
prowadzonych działań integracyjnych oraz w badaniu potrzeb mieszkańców i
mieszkanek z doświadczeniem migracji/uchodźstwa. Została również
przygotowana publikacja, w której prezentujemy sposoby integracji
lokalnej społeczności i podajemy przykłady dobrych praktyk w tym
zakresie.

Zobacz inne aktualności

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Relacja z pikniku!
Zapraszamy wszystkich do Migrant Info Point na kolejne spotkanie w międzynarodowym gronie!

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content