Wersja językowa

Punkt informacyjno-doradczy dla obywatelek i obywateli Ukrainy:
26.05.2024 -
30.06.2024

Opis projektu:

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Projekt obejmuje prowadzenie punktu informacyjno-doradczego, otwartego 5 dni w tygodniu, w którym będzie oferowane wieloaspektowe wsparcie udzielane w językach: ukraińskim, rosyjskim oraz polskim obejmujące zagadnienia administracyjno-prawne, z zakresu działania instytucji publicznych, możliwych form wsparcia i miejsc jego udzielania, zagadnień kultury polskiej.

Dodatkowo wsparcie informacyjno-doradcze będzie udzielane telefonicznie i on-line i obsługiwane przez specjalistów będących pracownikami punktu. Poza tym w ramach realizacji zadania będą prowadzone działania mające na celu integrację obywateli i obywatelek Ukrainy na rynku pracy (wsparcie zawodowe) i integrację społeczną (spotkania integracyjne).

Zostaną również opracowane materiały zapewniające wsparcie obywatelom Ukrainy i instytucjom:
a) pakiet powitalny z podstawowymi informacjami, przydatnymi po przyjeździe,
b) materiał informujący jak prowadzić działania dla dzieci i młodzieży promujące wielokulturowość
c) materiał informujący jak efektywnie zorganizować kurs języka polskiego jako drugiego.
d) program szkoleniowy dla asystentek kulturowych

#poznanwspiera

Biuro Przedstawicielskie Tajpej w Polsce (Taipei Representative Office in Poland)

Czas trwania: 26.05.2024 r. – 30.06.2024 r.

Kwota dofinansowania: 78 000 zł

Grantodawca: Projekt realizowany dzięki dobrej woli narodu i rządu Tajwanu przy wsparciu Miasta Poznania.

Zobacz inne projekty

Punkt informacyjno-doradczy dla obywatelek i obywateli Ukrainy
Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content