Wersja językowa

Ostatnie miesiące były  czasem intensywnej nauki i to nie tylko w szkołach.

Ostatnie miesiące były  czasem intensywnej nauki i to nie tylko w szkołach. W MIP trwały kursy polskiego, w których uczestniczyło ponad 500 osób.

Wcale nie oznacza to, że było tłoczno, nasze grupy są małe. Po prostu organizujemy wiele kursów, zarówno stacjonarnych jak i online. Po wakacjach 15 grup uczyło się w samym MIP, ale zorganizowaliśmy też aż 34 kursy w powiecie poznańskim.

W MIP prowadzimy kursy polskiego już 9 lat. W nowym roku, w styczniu ruszą kolejne kursy . Cały czas można zapisywać się na listę oczekujących: https://migrant.poznan.pl/pl/zapisz-sie/


Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content