Wersja językowa

Kursy języka polskiego od podstaw dla osób z Ukrainy które przyjechały do Polski od 24 lutego

Zapraszamy na darmowe kursy języka polskiego dla osób, które przyjechały z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku. Jest to oferta dodatkowa, poza naszym typowym rozkładem kursów. Oferujemy 3 kursy stacjonarne, 3 kursy on-line.

Dla kogo są te kursy?

– dla osób mieszkających w Poznaniu lub Wielkopolsce (również kursy online, ponieważ trzeba będzie przyjechać raz do naszego biura),

– dla osób pełnoletnich, od 18 roku życia,

– kursy stacjonarne są przeznaczone wyłącznie dla osób, które posiadają certyfikat szczepień COVID, na kursach on-line nie jest on wymagany,

– dla osób mogących poświadczyć swój przyjazd do Polski od 24 lutego (pieczątka od straży granicznej, zaświadczenie z urzędu miasta o wydaniu numeru PESEL),

tylko dla osób bez znajomości podstaw języka polskiego. Poziom kursów to A0, zaczynamy naukę od alfabetu. Mamy ok. 90 miejsc na kursach, bardzo prosimy o zrozumienie i zgłaszanie się osób, które faktycznie w ogóle nie znają języka, przez co napotykają w Polsce największe trudności.

Grupa 1 (stacjonarna) : poniedziałki i środy w godzinach 9:30-12:00 w Migrant Info Point (Poznań, ul. Półwiejska 17/27). Pierwsze zajęcia: 30 marca. Kurs zakończy się w czerwcu.

Grupa 2 (stacjonarna): środy i piątki w godzinach 9:00-11:30 w PISOP (Poznań, Chwaliszewo 75). Pierwsze zajęcia: 30 marca. Kurs zakończy się w czerwcu.

Grupa 3 (online): środy i piątki w godzinach 11:45-14:15. Pierwsze zajęcia: 30 marca. Kurs zakończy się w czerwcu.

Grupa 4 (stacjonarna): soboty i niedziele w godzinach 14:00-16:30 w Migrant Info Point (Poznań, ul. Półwiejska 17/27). Pierwsze zajęcia: 2 kwietnia. Kurs zakończy się w czerwcu.

Grupa 5 (online): piątki i soboty w godzinach 18:00-20:30. Pierwsze zajęcia: 1 kwietnia. Kurs zakończy się w czerwcu.

Grupa 6 (online), poniedziałki i środy – 18:00-20:30. Pierwsze zajęcia: 4 kwietnia. Kurs zakończy się w czerwcu.

Do każdej z grup przyjmujemy maksymalnie po 16 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Do grup przyjmujemy na podstawie krótkiej rozmowy telefonicznej sprawdzającej poziom znajomości języka. Rozmowy telefoniczne będą się odbywać 25 i 28.03 od 10:30 do 14:00.

Proszę wysłać swoje zgłoszenie na mejla polski@migrant.poznan.pl, proszę podać swój numer telefonu, imię i nazwisko i wybraną grupę.

W mejlu zwrotnym otrzymają Państwo dokładną godzinę rozmowy.

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content