Wersja językowa

Współpraca z Pogotowiem Społecznym

🙌 Zwykle wsparcie MIP polega na udzieleniu właściwej informacji dotyczącej życia w Polsce a także organizacji wydarzeń na które Was zapraszamy: warsztatów, kursów polskiego i innych zajęć, w ramach których uczestnicy mogą podnieść swoje umiejętności, podzielić się swoją pasją czy po prostu spędzić razem trochę czasu w bezpiecznej i otwartej atmosferze. ☺️

🌱 Prowadzimy też szereg innych działań oferujących wsparcie osobom, które przyjechały do Polski po 24/02/22. Na przykład od grudnia finansujemy paczki żywnościowe, które dzięki Pogotowiu Społecznemu trafiają do seniorów. Nie jest to typowy aspekt naszej działalności, dlatego współpracujemy z organizacją (oznaczenie Pogotowia Społecznego), która zna się na tym dużo lepiej. 

🤝 Co tydzień Pogotowie Społeczne przekazuje paczki 300 osobom i choć wiemy, że potrzeby są większe , to cieszymy się, że choć tyle możemy zrobić. Wszystkim osobom, które nie z własnego wyboru musiały nagle zmienić kraj zamieszkania musi być niełatwo. Wyobrażamy sobie, że dla osób starszych jest to szczególnie trudne, również ze względów materialnych. 

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content