Wersja językowa

Wizyty w Muzeum Narodowym w Poznaniu i Centrum Szyfrów Enigma

Kursy językowe u nas to nie tylko uczenie się reguł gramatycznych i poprawnej wymowy. Przecież nie da się cały czas usiedzieć w sali, zwłaszcza kiedy jest tak słonecznie i ciepło!
 
Grupy uczące się na kursie języka polskiego w ramach projektu  „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”  wybrały się do Muzeum Narodowego w Poznaniu i do Centrum Szyfrów Enigma.
 
Do zobaczenia na kolejnych kursach dla dorosłych! Rejestracja do grup zacznie się na przełomie sierpnia/września.
 
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content