Wersja językowa

#StandWithUkraine

#StandWithUkraine
 
Drodzy Ukraińcy, Drogie Ukrainki, mieszkańcy i mieszkanki Poznania i Wielkopolski! Wyrażamy nasze wsparcie dla każdej osoby pochodzenia ukraińskiego, dla Waszych rodzin i bliskich w Ukrainie. Jesteśmy z Wami! 💙💛
 
Przyłączamy się jednocześnie do stanowiska Komisji Europejskiej w Polsce: “Decyzja Federacji Rosyjskiej o uznaniu za niezależne podmioty i wysłaniu wojsk rosyjskich na niektóre obszary obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie jest bezprawna i niedopuszczalna. Narusza prawo międzynarodowe, integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, własne zobowiązania międzynarodowe Rosji i dodatkowo eskaluje kryzys”❗️ #EUSolidarity

 

 

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content