Wersja językowa

SPROSTOWANIE – BONY BIEDRONKA

Otrzymujemy setki zapytań ws. kart przedpłaconych Fundacji Biedronka dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Pragniemy poinformować, że dysponujemy tylko Е-КODAMI o wysokości 50 zł na osobę.

Aby E-KOD otrzymać należy przyjść do Punktu pomocy przy ul. Bukowskiej 27/29 w dniach: 8 czerwca oraz 15 czerwca
E-KODY wydajemy od 14:00 do 18:00, na podstawie numerków, które zostaną rozdane 120 pierwszym w kolejce rodzinom.
Prosimy dzwonić do nas w sprawach dotyczących konsultacji odnośnie pobytu i pracy, nie jesteśmy w stanie udzielić informacji innej niż powyższa, jeżeli chodzi o wsparcie Fundacji Biedronka.
WYDAJEMY WYŁĄCZNIE E-KODY O WARTOŚCI 50 zł na osobę.
E-KOD można otrzymać tylko 1 raz, a osoby pobierające E-KOD są rejestrowane.

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content