Wersja językowa

Przedłużenie dokumentów pobytowych cudzoziemców do 24.08.2023 roku

🦠 Czy wiesz, że w związku z pandemią COVID-19/SARS-CoV-2 wszyscy cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce od 14.03.2020 roku mają przedłużony okres ważności dokumentów pobytowych?

Mowa o takich dokumentach pobytowych jak m.in.: karta czasowego/stałego pobytu, karta rezydenta długoterminowego UE, wiza krajowa/Schengen, ruch bezwizowy i inne na podstawie art. 15z–15z3, art. 15z6, art. 15zd, art. 15zzza i art. 15zzzb. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z regulacją wynikającą z art.17 oraz art. 36 pkt. 5) ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r.  o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych pobyt tych osób zostaje wydłużony do 24.08.2023 roku.

❗️ Oznacza to, że mimo tego faktu, że nazwa ustawy dotyczy głownie sytuacji obywateli Ukrainy – ww. artykuły regulują również sytuację wszystkich innych cudzoziemców przebywających obecnie w Polsce w kontekście przedłużenia okresu ważności ich tytułów pobytowych, których okres zakończenia ważności przepada na czas trwania pandemii. Czyli w skrócie, można powiedzieć, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zawiera w sobie również regulację dotyczące zmiany „artykułów covid’owych” dotyczących przedłużenia dokumentów pobytowych wszystkich innych cudzoziemców do 24.08.2023 roku, a nie tylko obywateli Ukrainy.  

🤝 W przypadku, jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowego wyjaśnienia swojej sytuacji pobytowej w kontekście omawianych zmian – zapraszamy na indywidualną konsultację w naszym biurze po wczesnym umówieniu się na wizytę przez formularz na naszej stronie bądź telefon/email.  

📩 Żeby umówić się na konsultację, najlepiej wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/hck28cJa24

Można też napisać mail, należy opisać krótko swoją sprawę i podać swoje dane, abyśmy mogli się skontaktować: konsultacje@migrant.poznan.pl albo zadzwonić +48 503 979 758 w godzinach otwarcia biura (poniedziałek-czwartek 9:00 – 20:00, piątek – 9:00 -18:00).

 

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content