Wersja językowa

Profil Zaufany

📑 Konsultacje w MIP dotyczą różnych tematów, nie tylko legalizacji pobytu i pracy. Czasem pytacie nas o Profil Zaufany.
Jest to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach podmiotów publicznych. ✅

▪️ Każda osoba, która ukończyła 13 lat i ma nadany nr PESEL, może założyć profil zaufany.
▪️ Aby było to możliwe w punkcie potwierdzającym, osoba taka musi posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).
▪️ Można za jego pomocą zalogować się do systemu, a w razie potrzeby złożyć podpis elektroniczny (podpis zaufany). Dla podmiotów publicznych jest tak samo skuteczny, jak podpis własnoręczny.
▪️ Mając profil zaufany, można podpisywać dokumenty elektronicznie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Dzięki profilowi zaufanemu możemy załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. To oszczędza nasz czas i jest bardzo wygodne!

📲 Zapraszamy do nas na konsultację: najlepiej wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/hck28cJa24

📩 Można też napisać mail, należy opisać krótko swoją sprawę i podać swoje dane, abyśmy mogli się skontaktować: konsultacje@migrant.poznan.pl albo zadzwonić +48 503 979 758 w godzinach otwarcia biura (poniedziałek-czwartek 9:00 – 20:00, piątek – 9:00 -18:00).

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content