Wersja językowa

Najwyższy czas na rozmowy po polsku!

W ramach realizowanego projektu "Wiedza to podstawa - kompleksowe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy i społeczności lokalnej" mogliśmy stworzyć nowe materiały edukacyjne wspierające nauczanie języka polskiego.
Tym razem chcemy upowszechnić w szkołach ideę klubu konwersacyjnego języka polskiego. Jesteśmy przekonani, że uczniowie i uczennice potrzebują wsparcia językowego w różnych formach. Klub konwersacyjny może być więc ciekawą propozycją dla osób, które już opanowały podstawy języka polskiego, ale wciąż potrzebują doskonalenia swoich umiejętności.
W materiałach realizujemy koncepcję, która zakłada, że przy okazji nauki języka można osiągać także inne cele. Zaproponowana tematyka obejmuje ważne aspekty demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka/zwierząt.
Prezentowany zestaw pt. "Rozmowy po polsku” to gotowe karty pracy, z których mogą skorzystać nauczyciele i nauczycielki chcący prowadzić taki szkolny klub konwersacyjny. Link do materiałów: https://migrant.poznan.pl/publikacje/rozmowy-po-polsku/
Projekt finansowany przez Fundację Biedronki i Google.org za pośrednictwem POP Fund.

Zobacz inne aktualności

Inicjatywy
Prezentujemy publikację, w której opisujemy nasze doświadczenia w organizacji "inicjatyw". Opisujemy ich początki i założenia, typy inicjatyw oraz ich przykłady, ich rolę i plany n...
Jak Prowadzić działania dla dzieci i młodzieży promujące szacunek do różnych kultur
Jak prowadzić działania dla dzieci i młodzieży promujące szacunek do różnych kultur?
Publikacja skierowana jest do osób pracujących w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, które planują działania dla dzieci i młodzieży w środowisku wielokulturowym...
Kursy języka polskiego w Wielkopolsce
Dzięki finansowaniu POP Fund wyszliśmy z kursami języka polskiego do miast województwa wielkopolskiego! Kursy trwają w Grabowie nad Prosną, Koninie, Lesznie, Pile, Pobiedziskach, R...

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content