Wersja językowa

|
|
Materiały do nauki języka polskiego

Materiały do nauki języka polskiego

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi nowymi materiałami do nauki języka polskiego. Materiały, poza elementem nauki języka polskiego, mają charakter informacyjno-orientacyjnych i obejmują tematy dotyczące praw człowieka i regulacji antydyskryminacyjnych oraz inne ważne kwestie dotyczące know-how życia w Polsce.

Zostały przygotowane dwa warianty - dla dorosłych i młodzieży, każdy na dwóch poziomach językowych. Stworzyliśmy je głównie z myślą o nowych mieszkankach i mieszkańcach Poznania i okolic, dlatego uwzględniają lokalny kontekst, ale mogą się przydać również mieszkańcom innych regionów

Dorośli A1/A2

Szkolnictwo_1_dorosli_A1_A2-2
Prawa_kobiet_1_dorosli_A1_A2-3
Srodowisko_1_dorosli_A1_A2-1
Prawa_dziecka_1_dorosli_A1_A2-1
Kultura_1_dorosli_A1_A2-2
Wolontariat_1_dorosli_A1_A2-2
Prawo_Pracy_1_dorosli_A1_A2-3
RYnek_mieszkaniowy_1_dorosli_A1_A2-2
Zdrowie_1_dorosli_A1_A2-2
Prawa_zwierzat_1_dorosli_A1_A2-3

Dorośli B1/B2

Wolontariat_2_dorosli_B1_B2-4
Zdrowie_2_dorosli_B1_B2-1
Kultura_2_dorosli_B1_B2-2
Prawa_dziecka_2_dorosli_B1_B2-5
Prawa_kobiet_2_dorosli_B1_B2-4
Prawa_zwierzat_2_dorosli_B1_B2-4
Prawo_Pracy_2_dorosli_B1_B2-4
RYnek_mieszkaniowy_2_dorosli_B1_B2-1
Szkolnictwo_2_dorosli_B1_B2-1
Srodowisko_2_dorosli_B1_B2-2

Młodzież A1/A2

Srodowisko_3_mlodziez_A1_A2-2
Wolontariat_3_mlodziez_A1_A2-5
Zdrowie_3_mlodziez_A1_A2-5
Kultura_3_mlodziez_A1_A2-2
Prawa_dziecka_3_mlodziez_A1_A2-2
Prawa_kobiet_3_mlodziez_A1_A2-5
Prawa_zwierzat_3_mlodziez_A1_A2-5
Prawo_Pracy_3_mlodziez_A1_A2-6
RYnek_mieszkaniowy_3_mlodziez_A1_A2-5
Szkolnictwo_3_mlodziez_A1_A2-5

Młodzież B1/B2

Zdrowie_4_mlodziez_B1_B2-6
Kultura_4_mlodziez_B1_B2-3
Prawa_dziecka_4_mlodziez_B1_B2-3
Prawa_kobiet_4_mlodziez_B1_B2-6
Prawa_zwierzat_4_mlodziez_B1_B2-6
Prawo_Pracy_4_mlodziez_B1_B2-6
RYnek_mieszkaniowy_4_mlodziez_B1_B2-6
Szkolnictwo_4_mlodziez_B1_B2-6
Srodowisko_4_mlodziez_B1_B2-3
Wolontariat_4_mlodziez_B1_B2-6

Materiały zostały opracowane w ramach projektu „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kultura_1_dorośli_A1_A2

Prawa_dziecka_1_dorośli_A1_A2

Prawa_kobiet_1_dorośli_A1_A2

Prawa_zwierzat_1_dorośli_A1_A2

Prawo_Pracy_1_dorośli_A1_A2

RYnek_mieszkaniowy_1_dorośli_A1_A2

Szkolnictwo_1_dorośli_A1_A2

Środowisko_1_dorośli_A1_A2

Wolontariat_1_dorośli_A1_A2

Zdrowie_1_dorośli_A1_A2

Dorośli B1/B2

Kultura_2_dorośli_B1_B2

Prawa_dziecka_2_dorośli_B1_B2

Prawa_kobiet_2_dorośli_B1_B2

Prawa_zwierzat_2_dorośli_B1_B2

Prawo_Pracy_2_dorośli_B1_B2

RYnek_mieszkaniowy_2_dorośli_B1_B2

Szkolnictwo_2_dorośli_B1_B2

Środowisko_2_dorośli_B1_B2

Wolontariat_2_dorośli_B1_B2

Zdrowie_2_dorośli_B1_B2

Młodzież A1/A2

Kultura_3_młodzież_A1_A2

Prawa_dziecka_3_młodzież_A1_A2

Prawa_kobiet_3_młodzież_A1_A2

Prawa_zwierzat_3_młodzież_A1_A2

Prawo_Pracy_3_młodzież_A1_A2

RYnek_mieszkaniowy_3_młodzież_A1_A2

Szkolnictwo_3_młodzież_A1_A2

Środowisko_3_młodzież_A1_A2

Wolontariat_3_młodzież_A1_A2

Zdrowie_3_młodzież_A1_A2

Młodzież B1/B2

Kultura_4_młodzież_B1_B2

Prawa_dziecka_4_młodzież_B1_B2

Prawa_kobiet_4_młodzież_B1_B2

Prawa_zwierzat_4_młodzież_B1_B2

Prawo_Pracy_4_młodzież_B1_B2

RYnek_mieszkaniowy_4_młodzież_B1_B2

Szkolnictwo_4_młodzież_B1_B2

Środowisko_4_młodzież_B1_B2

Wolontariat_4_młodzież_B1_B2

Zdrowie_4_młodzież_B1_B2

Materiały zostały opracowane w ramach projektu „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zobacz inne aktualności

Polska przedłużyła legalny pobyt dla obywateli Ukrainy do 30.06.2024 roku!
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Relacja z pikniku!

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content