Wersja językowa

Badanie wśród uchodźców z Ukrainy na temat ich doświadczeń w państwie przyjmującym

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights prowadzi badanie wśród uchodźców z Ukrainy na temat ich doświadczeń w państwie przyjmującym.

Ankieta online dostępna jest na stronie: https://bit.ly/ukrainesurvey

Udzielone odpowiedzi pomogą nam w zrozumieniu rzeczywistych doświadczeń w różnych obszarach życia.

Jeśli znasz osoby, które musiały opuścić Ukrainę po 24 lutego 2022 r., przekaż im link do ankiety.

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content