Wersja językowa

24 listopada w czwartek odbędzie się test syren alarmowych

24 listopada w czwartek odbędzie się test syren alarmowych. Po całej Wielkopolsce między godziną 8:00 a 18:00 rozlegnie się ciągły, trwający 3 minuty dźwięk.

W Poznaniu alarmowe syreny zawyją punktualnie o godzinie 12:00. Ich sygnał powoli przestaje dziwić, gdyż są one uruchamiane regularnie co miesiąc, w czwartek.
 
W ten sposób służby odpowiadające za bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkanek Poznania i województwa sprawdzają, czy system ostrzegania funkcjonuje prawidłowo i czy stan techniczny urządzeń alarmujących jest zadawalający. Jest to rutynowa próba, przeprowadzana w całej Wielkopolsce.
 
Wszystkich świadków zdarzenia uspokajamy – rozlegające sygnały alarmowe służą wyłącznie weryfikacji sprawności systemu.
 

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content