Wersja językowa

Gry i zabawy integracyjne. Bez znajomości języka/ Pierwsze słowa

Gry i zabawy integracyjne. Bez znajomości języka.

Opracowanie zawiera wybrane gry i zabawy integracyjne, które są przydatne gdy tworzy się grupa lub do grupy dochodzi nowa osoba, mogą być także jako atrakcyjnym przerywnikiem podczas lekcji lub innych zajęć. Większość ćwiczeń może być stosowana w grupie nie znającej języka polskiego lub dopiero rozpoczynającej naukę. „Gry i zabawy integracyjne. Bez znajomości języka” mogą być łączone z drugą częścią opracowania „Gry i zabawy integracyjne. Pierwsze słowa”.

Gry i zabawy integracyjne. Bez znajomości języka.

Gry i zabawy integracyjne. Pierwsze słowa.

Ten wybór ćwiczeń może być stosowany w grupie, w której osoby uczestniczące znają już pierwsze słowa w języku polskim, można też ich używać do utrwalania pierwszych poznanych zwrotów. „Gry i zabawy integracyjne. Pierwsze słowa” mogą być łączone z pierwszą częścią opracowania „Gry i zabawy integracyjne. Bez znajomości języka”

Gry i zabawy integracyjne – pierwsze słowa, rozumienie

Zobacz inne aktualności

Inicjatywy
Prezentujemy publikację, w której opisujemy nasze doświadczenia w organizacji "inicjatyw". Opisujemy ich początki i założenia, typy inicjatyw oraz ich przykłady, ich rolę i plany n...
Jak Prowadzić działania dla dzieci i młodzieży promujące szacunek do różnych kultur
Jak prowadzić działania dla dzieci i młodzieży promujące szacunek do różnych kultur?
Publikacja skierowana jest do osób pracujących w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, które planują działania dla dzieci i młodzieży w środowisku wielokulturowym...
Kursy języka polskiego w Wielkopolsce
Dzięki finansowaniu POP Fund wyszliśmy z kursami języka polskiego do miast województwa wielkopolskiego! Kursy trwają w Grabowie nad Prosną, Koninie, Lesznie, Pile, Pobiedziskach, R...

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content