Wersja językowa

Profil zaufany

🔍 Profil zaufany to narzędzie, dzięki któremu możesz załatwiać sprawy urzędowe (związane np. z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, PIT-ami, diia.pl) bez wychodzenia z domu.

📝 Jak założyć profil zaufany w placówce? Podpowiadamy krok po kroku:

1. Wejdź na stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage

2. Wybierz opcję założenia profilu zaufanego “w placówce”.

3. Wpisz swoje dane (nazwę użytkownika i hasło wymyśl samodzielnie). Uwaga! Jeśli nie masz drugiego imienia, nie wpisuj nic w tym polu.

4. Po uzupełnieniu danych kliknij “Zarejestruj się”.

5. Na adres mailowy, który wpisałeś przy uzupełnianiu danych, otrzymasz jednorazowy kod – wpisz go na stronie rejestracji.

6. Następnie na numer telefonu, który wpisałeś przy uzupełnianiu danych otrzymasz kolejny kod – wpisz go także na stronie rejestracji.

7. Pojawi się informacja do kiedy powinieneś potwierdzić swój profil zaufany w urzędzie.

8. Listę urzędów, w których możesz potwierdzić swój profil zaufany znajdziesz tutaj: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList po uzupełnieniu nazwy kraju, województwa i miasta.

9. W wybranym urzędzie otrzymasz wydruk potwierdzenia założenia profilu zaufanego z danymi do logowania.

🚨 Ważne: Podczas zakładania profilu zaufanego dane osoby muszą być zgodne z danymi w paszporcie lub karcie pobytu. Należy także podać prawidłowy numer PESEL. W istniejącym profilu można wprowadzać zmiany nie zmieniając nazwy użytkownika i hasła. Jeśli planujesz zmianę numeru telefonu w profilu zaufanym, potrzebujesz mieć dostęp także do numeru, który wprowadziłeś poprzednio – na niego otrzymasz potwierdzenie dokonania zmian.

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content