Wersja językowa

PIT-11

👉 Każda osoba, która w zeszłym roku kalendarzowym pracowała na podstawie umowy, do 28 lutego powinna otrzymać od swojego pracodawcy PIT-11 – informację o uzyskanych przychodach oraz zaliczkach pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych.

📑 Na podstawie PIT-11 możesz rozliczyć swoją deklarację podatkową PIT-37. Znajdziesz ją na https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ , gdzie możesz zalogować się do systemu Twój e-PIT między innymi za pomocą profilu zaufanego lub aplikacji mObywatel. Po zalogowaniu możesz sprawdzić dane zawarte w PIT-11 i zaakceptować jego rozliczenie. Jeśli tego nie zrobisz, system sam rozliczy twój PIT. Warto jednak upewnić się czy nie przysługują ci ulgi z racji posiadania dzieci lub z racji wieku, np. dla osób poniżej 26 roku życia. Wówczas należy wypełnić dodatkowe opcje w systemie Twój e-PIT.

🗓 Czas na dokonanie tych zmian masz do 30 kwietnia 2024.

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content