Wersja językowa

|
|
MIP ma 10 lat!

MIP ma 10 lat!

Jeśli miarą sukcesu organizacji pozarządowej mogą być serdeczne relacje nawiązane z przedstawicielami lokalnej społeczności, to pracując od 10 lat na rzecz Poznania i regionu, z pewnością mamy powody do radości.

Minęły dwa dni od obchodów naszych 10-tych urodzin, a my nadal czujemy radość i dumę, którą dało nam to spotkanie spędzone wraz z zaprzyjaźnionymi instytucjami i organizacjami: radość ze zbudowanych więzi, a dumę z naszych wspólnych osiągnięć na polu działań integracyjnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w obchodach 10-lecia Migrant Info Point. Dziękujemy za słowa uznania pani Paulinie Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego – oraz Dyrektorce Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych pani Magdalenie Pietrusik-Adamskiej.

Dziękujemy również za przekazane listy pełne ciepłych słów uznania od Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka oraz od Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania pana Jędrzeja Solarskiego.

Dziękujemy za przybycie dyrektorce Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania – pani Iwonie Matuszczak-Szulc, przewodniczącemu Rady Miasta Poznania panu Grzegorzowi Ganowiczowi, zastępcy Dyrektora Wydziału Spraw Cudzoziemców panu Andrzejowi Soboniowi.

Jesteśmy dumni, że wspólnie z nami świętowały osoby reprezentujące Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu , Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Starostwo Powiatowe W Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, przedstawiciele urzędów Gmina Komorniki i urzędu miejskiego w Miasto Puszczykowo. Cieszymy się, że byli z nami przedstawiciele uczelni wyższych w Poznaniu: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym szczególnie Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito Poznań – wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa, przedstawiciele i reprezentanci bibliotek: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, i Biblioteka Raczyńskich, Muzułmańskie Centrum Kulturalno Oświatowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, wszystkie miejsca, do których migranci i migrantki mogą przyjść i czuć się bezpiecznie.

Jest nam również miło, że nasze urodzinowe spotkanie było okazją do spotkania przedstawicielek i przedstawicieli nowej Rady ds. integracji migrantek i migrantów w Poznaniu.

Było nam niezmiernie miło Was wszystkich gościć i wspólnie z Wami świętować nasze urodziny. Liczymy na dalszą współpracę przez kolejne lata!

Fot. Barbara Sinica

Zobacz inne aktualności

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Relacja z pikniku!
Zapraszamy wszystkich do Migrant Info Point na kolejne spotkanie w międzynarodowym gronie!

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content