Wersja językowa

|
|
Migrant Info Point 10 lat! – Premiera filmu

Migrant Info Point 10 lat! – Premiera filmu

Ponad 10 lat temu w Poznaniu nie było miejsca ani organizacji, która oferowałaby pomoc mieszkańcom z doświadczeniem migracji. Naszym celem stało się ułatwienie życia nowo przybyłym mieszkańcom, stworzenie dla nich przestrzeni, w której poczują się mile widziani, bezpieczni i uzyskają kompetentne wsparcie.

🎉 Zapraszamy do obejrzenia naszego jubileuszowego filmu! 🎉

https://www.youtube.com/watch?v=SIVsQVg_wvo

Zobacz inne aktualności

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Relacja z pikniku!
Zapraszamy wszystkich do Migrant Info Point na kolejne spotkanie w międzynarodowym gronie!

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content